کفش پاخورعرضه کننده کفش های ایرانی مردانه و زنانه دست دوزدرسراسرایران

رسالت ما فروش کفش های دست دوز ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب دربازارمی باشد.مهمترین اهداف فروشندگان این سایت،دسترسی خریداران به تامین کننده گان است که دراین راستا سعی براین شده است تا دست واسطه ها راازمیان برداشته وقیمت های واقعی رادراختیارمشتریان قراردهد.

ازدیگراهداف دیگراین مجموعه همکاری با تولیدکنندگان خوب هموطنی است که امکان فروش گسترده محصولات خودراندارند.

Call Now Buttonتماس بگیرید